BẢNG BÁO GIÁ SƠN EPOXY CADIN MỚI NHẤT

Cập nhật ngày 05/05/2020

Kính gửi quý khách hàng bảng báo giá tham khảo tốt nhất dòng sơn Epoxy và các sản phẩm khác của Cadin.

SẢN PHẨM MÃ SP ĐVT ĐƠN GIÁ
SƠN CHỐNG RỈ
Màu đỏ A101 Th/17.5L 850,000
Lon/ 03L 160,000
Lon/ 0,8 L 49,000
Màu xám Th/17.5L 900
Lon/ 03L 170,000
Lon/ 0,8 L 51,000
SƠN DẦU
Màu đặc biệt(111, nhũ bạc) A 110 Lon/ 0.8 L 86,000
Lon/03 L 280,000
Th/17.5 L 1,500,000
Màu đậm(705, 523, 555, 710, 344, 444) Lon/ 0.8 L 80,000
Lon/03 L 261,000
Th/17.5 L 1,400,000
Màu thường Lon/ 0.8 L 77,000
Lon/03 L 252,000
Th/17.5 L 1,350,000
SƠN LÓT SẮT MẠ KẼM
Màu xám Lon/ 0,8 L 74,000
Lon/ 03L 242,000
Th/17.5L 1,300,000
SƠN PHỦ KẼM ĐA NĂNG KHÔNG LÓT NHANH KHÔ
Màu đặc biệt(111, 705, 523, 555, 710, 344, 444) A130 Lon/ 0,8 L 105,000
Lon/ 03L 348,000
Th/17.5L 1,850,000
Màu thường Lon/ 0,8 L 102,000
Lon/ 03L 339,000
Th/17.5L 1,800,000
Màu nhũ bạc Lon/ 0,8 L 123,000
Lon/ 03L 364,000
Th/17.5L 1,950,000
Th/17.5L 1,900,000
BỘT TRÉT, MASTIC
Bột trét nội thất VINA V1O1 Bao/40Kg 130,000
Bột trét ngoại thất VINA GARD V110 Bao/40Kg 140,000
Bột trét nội ngoại thất CADIN A140 Bao/40Kg 250,000
Mastic dẻo không nứt A146 Th/25Kg 380,000
Mastic epoxy A148 5,25Kg 210,000
21Kg 798,000
SƠN NƯỚC NỘI THẤT
Nội thất VINA GARD(Màu : N, T) V120 Th/18 L 500,000
Th/3.8 L 116,000
Nội thất lau chùi mờ CADIN(Màu : N, T) A150 Th/18 L 1,450,000
Th/3.8 L 337,000
Nội thất lau chùi bóng CADIN(Màu : N, T) A160 Th/18 L 1,650,000
Th/5 L 504,000
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT
Ngoại thất VINA GARD (Màu : N, T) V130 Th/18 L 800,000
Th/3.8 L 168,000
Ngoại thất chống thấm mờ CADIN(Màu : N, T) A170 Th/18 L 1,850,000
Th/3.8 L 430,000
Ngoại thất chống thấm bóng CADIN(Màu : N, T) A180 Th/18 L 2,050,000
Th/5 L 626,000
(Màu A, D cộng thêm tiền màu)
SƠN NHŨ HỆ NƯỚC
Màu đồng, bạc (bóng) A186 Kg 210,000
Màu chùa vàng Thái Lan(bóng) Kg 230,000
SƠN LÓT KHÁNG KIỀM
Sơn lót kháng kiềm nội & ngoại VINA GARD V140 Th/18L 900,000
Th/3.8 L 209,000
Sơn lót kháng kiềm nội & ngoại cao cấp CADIN A190 Th/18L 1,350,000
Th/3.8 L 314,000
CHỐNG THẤM
Chống thấm gốc xi măng A301 Th/20Kg 1,750,000
Th/04Kg 350,000
Lon/1Kg 96,000
Chống thấm ngược, cho ngói, gốm, đá granite A310 Lít 85,000
Cal/5L 425,000
SƠN NGÓI
Sơn ngói chống thấm các màu A 330 Th/05L 694,000
Th/18L 2,500,000
SƠN CHỐNG NÓNG
Sơn chống nóng tường đứng, mái tôn (màu trắng,) A340 Th/18L 2,050,000
Lon/3.8L 433,000
SƠN VÂN BÚA (1,5,20KG)
Màu thường A350 Kg 95,000
Màu đặc biệt(111, HTP 344, 766) Kg 100,000
Màu nhũ bạc Kg 110,000
SƠN DẦU HỆ NƯỚC NGOÀI TRỜI
Sơn dầu hệ nước(cây màu màu sơn nước) A360 Lon/05L 750,000
Th/18L 2,454,000
SƠN NƯỚC HỆ DẦU BÁM DÍNH TỐT TRÊN TƯỜNG VÀ KIM LOẠI
Sơn nước hệ dầu A370 Lon/ 03L 382,000
Th/17.5L 2,050,000
DUNG MÔI  CHO SƠN – CHẤT TẨY SƠN
Dung môi : Kẻ vạch, PU,2K, chịu nhiệt H101 1L 40,000
05 L 200,000
20 L 800,000
Dung môi : epoxy H102 1L 40,000
05 L 200,000
20 L 800,000
Dung môi : Kẽm ĐN 1 Tp H103 1L 40,000
05 L 200,000
20 L 800,000
Chất tẩy sơn H109 1L 65,000
05 L 315,000
20 L 1,260,000
SƠN KẺ VẠCH ĐƯỜNG HỆ DM
Sơn kẻ vạch đường màu trắng, đen A380 01 Kg 105,000
05 Kg 523,000
20 Kg 1,900,000
Sơn kẻ vạch đường màu đỏ, vàng, xanh. 01 Kg 107,000
05 Kg 536,000
20 Kg 1,950,000
SƠN KẺ VẠCH ĐƯỜNG HỆ NƯỚC
Sơn kẻ vạch đường màu trắng, đen A389 07 Kg 616,000
25Kg 2,000,000
Sơn kẻ vạch đường màu đỏ, vàng, xanh. 07 Kg 631,000
25 Kg 2,050,000
SƠN EPOXY HỆ NƯỚC TRONG NHÀ(1,5,20KG)
Sơn lót epoxy (không màu) A210 Bộ 1 Kg 150,000
Bộ 5 Kg 750,000
Bộ 20Kg 2,950,000
Sơn phủ epoxy (màu thường) A220 Bộ 1 Kg 155,000
Bộ 5 Kg 775,000
Bộ 20Kg 2,950,000
Sơn phủ epoxy (màu đậm A, D) Bộ 1 Kg 160,000
Bộ 5 Kg 800,000
Bộ 20Kg 3,150,000
SƠN EPOXY HỆ DM KHÁNG H ÓA CHẤT, KIM LOẠI, BÊ TÔNG
Sơn lót không màu, đỏ, xám, kẽm A230 Bộ 1 Kg 130,000
Bộ 5 Kg 650,000
Bộ 20Kg 2,550,000
Màu thường bóng A240 Bộ 1 Kg 135,000
Bộ 5 Kg 675,000
Bộ 20Kg 2,650,000
Màu bóng(111, HTP 344, 766) Bộ 1 Kg 140,000
Bộ 5 Kg 700,000
Bộ 20Kg 2,750,000
SƠN EPOXY TRONG NHÀ TRÊN BÊ TÔNG, KIM LOẠI HỆ DM
Sơn lót không màu, đỏ, xám A231 Bộ 1 Kg 120,000
Bộ 5 Kg 600,000
Bộ 20Kg 2,350,000
Sơn đệm không màu xám, đỏ A235 Bộ 1 Kg 110,000
Bộ 5 Kg 500,000
Bộ 20Kg 2,150,000
Sơn phủ màu thường bóng cho kim loại A241 Bộ 1 Kg 125,000
Bộ 5 Kg 625,000
Bộ 20Kg 2,450,000
Sơn phủ màu bóng kim loại(111, HTP 344, 766) Bộ 1 Kg 130,000
Bộ 5 Kg 650,000
Bộ 20Kg 2,550,000
Sơn phủ màu thường bóng cho bê tông A242 Bộ 1 Kg 120,000
Bộ 5 Kg 600,000
Bộ 20Kg 2,350,000
Sơn phủ màu bóng bê tông (111, HTP 344, 766) Bộ 1 Kg 125,000
Bộ 5 Kg 625,000
Bộ 20Kg 2,450,000
SƠN EPOXY TRONG TỰ TRẢI PHẲNG CHO SÀN (BỘ : 5, 20KG)
Màu thường, đậm(bóng) A246 Bộ 05Kg 688,000
Bộ 20Kg 2,500,000
Màu bóng(nhũ bạc) Bộ 05Kg 715,000
Bộ 20Kg 2,600,000
SƠN PU NGOÀI TRỜI TRÊN KIM LOẠI, BÊ TÔNG : 1, 5,20KG)
Màu thường bóng A204 Bộ 1 Kg 145,000
Bộ 5 Kg 725,000
Bộ 20Kg 2,850,000
Màu đậm bóng((111, 705, 523, 555, 710, 344, 444) Bộ 1 Kg 150,000
Bộ 5 Kg 750,000
Bộ 20Kg 2,950,000
Màu đậm bóng(nhũ bạc) Bộ 1 Kg 160,000
Bộ 5 Kg 800,000
Bộ 20Kg 3,200,000
SƠN PU ĐA NĂNG KHÔNG LÓT NGOÀI TRỜI TRÊN KIM LOẠI, BÊ TÔNG
Sơn phủ màu thường bóng A205 Bộ 1 Kg 155,000
Bộ 5 Kg 775,000
Bộ 20Kg 3,050,000
Sơn phủ màu đậm bóng(111,705,523,555,710,344,444) Bộ 1 Kg 165,000
Bộ 5 Kg 825,000
Bộ 20Kg 3,250,000
Sơn phủ màu nhũ bạc Bộ 1 Kg 170,000
Bộ 5 Kg 850,000
Bộ 20Kg 3,350,000
SƠN KÍNH
Sơn kính trong nhà màu thường, đậm A260 Kg 150,000
Sơn kính trong nhà màu đặc biệt(nhũ bạc) Kg 160,000
Sơn kính ngoài trời màu thường, đậm A270 Kg 170,000
Sơn kính ngoài trời màu đặc biệt(nhũ bạc) Kg 180,000
Sơn kính màu die(nhìn xuyên qua) A276 Kg 185,000
SƠN 2K SƠN PHỦ NGOÀI TRỜI CHỐNG NGẢ VÀNG(1,5, 20KG)
Trong suốt A280 Kg 160,000
Màu thường bóng Kg 165,000
Màu đậm bóng(705, 523, 555, 710, 344, 444) Kg 175,000
Màu trắng, nhũ bạc, đồng Lít 190,000
SƠN CHỊU NHIỆT (1,5KG)
Sơn chịu nhiệt 200 độ C(2Tp, hệ DM)
Sơn lót màu xám A290 Kg 180,000
Sơn phủ các màu A401 Kg 190,000
Sơn chịu nhiệt 600 độ C(1Tp)
Sơn lót màu đỏ A390 Kg 200,000
Sơn phủ màu đen, xám A501 Kg 230,000
Sơn phủ màu nhũ bạc Kg 250,000
Sơn chịu nhiệt 1000 độ C(1 Tp,hệ nước)
Sơn phủ(màu đen, xám) A510 Kg 300,000

TẢI BẢNG BÁO GIÁ SƠN EPOXY SIKA TẠI ĐÂY.

Mọi chi tiết xin liên hệ Hotline: 0966547939.