BẢNG BÁO GIÁ SƠN EPOXY JOTON MỚI NHẤT

Cập nhật 05/05/2020

STT CHỦNG LOẠI MÃ SẢN PHẨM QUY CÁCH GIÁ BÁN
SƠN EPOXY GỐC DẦU
1 Sơn Lót Epoxy Gốc Dầu
Trắng (00), Đỏ (517), Xám (156)
JONES EPO Bộ/3 Kg           379,225
Bộ/4 Kg           506,000
Bộ/20 Kg        2,257,200
2 Sơn Phủ Epoxy Gốc Dầu
2015, 2016, 2024, 2026, 2028, 2033, 2034, 2036, 2085, 2088, 2089.
JONA EPO Bộ/3 Kg           523,215
Bộ/4 Kg           697,620
Bộ/20 Kg        3,112,560
Sơn Phủ Epoxy Gốc Dầu
2038, 2039, 2054, 2059, 2080, 2081, 2082, 2086, 2087.
Bộ/3 Kg           882,420
Bộ/4 Kg        1,176,560
Bộ/20 Kg        5,153,932
Sơn Phủ Epoxy Gốc Dầu
màu 2040, 2041 và mã màu còn lại trong bảng màu
Bộ/3 Kg           511,060
Bộ/4 Kg           681,450
Bộ/20 Kg        3,041,280
3 Sơn đệm Epoxy gốc dầu
MÀU GHI XÁM(01), NÂU ĐỎ(517)
JONA INT Bộ/4 Kg           522,830
Bộ/20 Kg        2,332,800
EPOXY GỐC NƯỚC                    –
1 Mastic Epoxy gốc nước (màu xám trắng) JOTON WEPO BỘ/20KG           982,800
2 Sơn lót Epoxy gốc nước (màu 00) JONES WEPO Bộ/4 Kg           474,760
Bộ/20KG        2,118,960
3 Sơn phủ Epoxy gốc nước
màu 2081
JONA WEPO Bộ/6.5 Kg        1,486,540
Bộ/19.5KG        3,980,340
4 Sơn phủ Epoxy gốc nước
màu 2016,2038,2088
JONA WEPO Bộ/6.5 Kg        1,219,020
Bộ/19.5KG        3,264,300
5 Sơn phủ Epoxy gốc nước
màu 2014,2015,2017,2036
JONA WEPO Bộ/6.5 Kg        1,038,180
Bộ/19.5KG        2,779,920
6 Sơn phủ Epoxy gốc nước
các màu còn lại trong bảng màu
JONA WEPO Bộ/6.5 Kg           985,600
Bộ/19.5KG        2,638,764
SƠN SÀN EPOXY                    –  
1 Sơn lót cho sơn Epoxy tự săn phẳng
(màu trong suốt)
JONES CONC Bộ/4 Kg           847,385
Bộ/20KG        3,782,268
2 Sơn lót chịu ẩm cho sơn Epoxy tự săn phẳng
(màu trong suốt)
JONES SEALER Bộ/4 Kg        1,016,015
Bộ/18KG        4,080,510
3 Vữa đệm cho sơn Epoxy tự săn phẳng JONES MORTAR 14.2kg           981,288
JONES MORTAR P 28.4kg        1,865,052
4 Sơn epoxy tự săn phẳng màu ánh kim
J001, J010, J011, J012, J014, J016, J017, J018.
JONA EPO METALLIC Bộ/1kg           412,720
Bộ/2.8kg        1,155,000
Bộ/21kg        7,733,880
Sơn Phủ Metallic: JONA EPO METALLIC
màu còn lại trong bảng màu Metallic
Bộ/1kg           419,320
Bộ/2.8kg        1,173,920
Bộ/21kg        7,713,090
5 Sơn Phủ Epoxy tự săn phẳng trong suốt JONA EPO CLEAR Bộ/1kg           401,940
Bộ/3kg        1,205,820
Bộ/21kg        7,394,772
6 Sơn Epoxy tự săn phẳng
màu 2013,2015,2036
JONA LEVEL Bộ/3kg           523,050
Bộ/24kg        3,735,072
7 Sơn Epoxy tự săn phẳng
màu 2020
JONA LEVEL Bộ/3kg           580,800
Bộ/24kg        4,147,200
SƠN NGÓI                    –
1 SƠN NGÓI
màu đỏ tươi: DL01, Socola: DL02, xanh rêu: DL03, đỏ đô: DL04, đen: DL05, xanh đen: DL06
JOTILEX 4KG           726,110
20KG        3,240,216
SƠN LÓT NGÓI
màu trong suốt
JOTILEX PRIMER CT 4KG           241,780
20KG        1,079,946
SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG                    –
1 Sơn kẻ vạch phản quang trắng và đen
(5kg sơn phủ và 5kg sơn clear phản quang)
JOWAY PLUS Bộ/10 Kg        1,341,285
2 Sơn kẻ vạch phản quang đỏ và vàng
(5kg sơn phủ và 5kg sơn clear phản quang)
Bộ/10 Kg        1,481,040
3 Sơn kẻ vạch phản quang trắng và đen
(5kg sơn phủ và 5kg sơn clear phản quang)
JOWAY PLUS Bộ/15 Kg        1,942,050
4 Sơn kẻ vạch phản quang đỏ và vàng
(5kg sơn phủ và 5kg sơn clear phản quang)
Bộ/15 Kg        2,221,560
5 Sơn kẻ vạch đường, sơn lạnh
Đỏ (K314), Vàng (153)
JOWAY Lon/5 Kg           728,805
 Th/25 Kg        3,252,312
6 Sơn kẻ vạch đường, sơn lạnh
Đen (602), Trắng (00)
Lon/5 Kg           590,975
 Th/25 Kg        2,636,928
7 Hạt phản quang JOWAY GLASS BEAD Bao/25 Kg           536,250
SƠN GIAO THÔNG NHIỆT DẺO                    –
1 Sơn giao thông lót màu trong suốt JOLINE PRIMER Lon/4 Kg           356,125
Th/16 Kg        1,271,635
2 Sơn giao thông trắng 20% hạt phản quang JOLINE Bao/25 Kg           620,235
3 Sơn giao thông vàng 20% hạt phản quang Bao/25 Kg           647,570
SƠN PU                    –
1 Sơn Phủ PU:
2039, 2082.
JONA PU Bộ/3 Kg           770,660
Bộ/4 Kg        1,027,950
Bộ/20 Kg        4,585,680
Sơn Phủ PU: JONA PU
2014, 2015, 2016, 2026, 2034, 2036, 2037, 2038, 2080, 2081, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089.
Bộ/3 Kg           698,775
Bộ/4 Kg           931,700
Bộ/20 Kg        4,158,000
Sơn Phủ PU:
đen mờ: mã K1042
trắng mờ: K1049
màu 2022
Bộ/3 Kg           651,035
Bộ/4 Kg           867,790
Bộ/20 Kg        3,872,880
Sơn Phủ PU:
những màu còn lại trong bảng màu
Bộ/3 Kg           570,900
Bộ/4 Kg           761,420
Bộ/20 Kg        3,397,680
2 Sơn PU Clear không màu JONA PU CLEAR Bộ/4 Kg           662,200
Bộ/20 Kg        2,954,880
SƠN LÓT KẼM                    –
1 Sơn lót Epoxy giàu kẽm (71) MÀU XÁM KẼM JONES ZINC-R 20KG        4,052,160
2 Sơn lót Epoxy kẽm (65) MÀU XÁM KẼM JONES ZINC-R 20KG        2,846,880
3 Sơn lót Epoxy phosphate kẽm (65) MÀU NÂU ĐỎ JONES ZINC-P 20KG        2,121,120
4 Sơn lót kẽm silicate chịu nhiệt MÀU XÁM KẼM JONES ZINC-S 20KG        5,041,440
SƠN KỸ THUẬT KHÁC                    –
1 Sơn phủ Silicone chịu nhiệt
màu nhũ bạc, màu đen
JONA SICO-300 Lon/5 Kg        2,302,685
Th/20 Kg        8,068,720
2 Sơn epoxy nhựa than đá
màu đen ( 602), nâu (517)
JONA TAR 4KG           537,900
20KG        2,399,760
3 Sơn Bitum (màu đen) JONA BITUM 20KG           874,800
DUNG MÔI                    –
1 Dung Môi – Sơn Epoxy TN300 Lon/1 Lít             75,600
Lon/5 Lít           378,378
TH/16 Lít        1,100,736
2 Dung Môi – Sơn Epoxy Zinc Rich Primer TN301 Lon/1 Lít             71,820
Lon/5 Lít           358,776
TH/16 Lít        1,043,712
3 Dung Môi – Sơn Epoxy Tar TN302 Lon/1 Lít             69,120
Lon/5 Lít           345,600
TH/16 Lít        1,005,696
4 Dung Môi – Sơn PU TN304 Lon/1 Lít             75,816
Lon/5 Lít           379,080
TH/16 Lít        1,102,464
5 Dung Môi – Sơn Bitum TN307 Lon/1 Lít             62,748
Lon/5 Lít           313,740
TH/16 Lít           912,600
6 Dung Môi – Sơn Epoxy Zinc Phosphate Prime TN308 Lon/1 Lít             64,800
Lon/5 Lít           323,568
TH/16 Lít           941,760
7 Dung Môi – Sơn JOWAY TN400 Lon/1 Lít             68,796
Lon/5 Lít           343,980
TH/16 Lít        1,000,512