BẢNG BÁO GIÁ SƠN EPOXY SIKA MỚI NHẤT

Cập nhật ngày 05/05/2020

Kính gửi quý khách hàng bảng báo giá tham khảo tốt nhất dòng sơn Epoxy và các sản phẩm khác của Sika.

STT TÊN SẢN PHẨM ĐVT GIÁ WEB
SẢN PHẨM SẢN XUẤT BÊ TÔNG
1 SIKAMENT R4 Th/25 Lít                    580,500
Lon/5 Lít                    118,250
2 SIKA R7 N Th/25 Lít                    445,500
Lon/5 Lít                       90,720
3 SIKAMENT 2000 AT Th/25 Lít                    550,000
Lon/5 Lít                    112,000
4 SIKAMENT NN Th/25 Lít                    756,000
Lon/5 Lít                    154,000
CÁC SẢN PHẨM HỔ TRỢ                               –
1 SIKA PLASTOCRETE N (CHỐNG THẤM) Th/25 Lít                    580,500
Lon/5 Lít                    118,250
2 SIKA PP1 Bao/20 Kg                    297,000
3 ANTISOL E Th/25 Lít                    769,500
Lon/5 Lít                    156,750
4 ANTISOL S Th/25 Lít                    583,200
Lon/5 Lít                    118,800
5 RUGASOL F Th/15 Kg                    536,250
6 RUGASOL C Th/25 Lít                    715,500
Lon/5 Lít                    145,750
7 SEPAROL Th/25 Lít                 1,152,750
Lon/5 Lít                    234,900
VỮA RÓT GỐC XI MĂNG                               –
1 SIKA GROUT 214-11 Bao/25 Kg                    255,750
2 SIKA GROUT 214-11 HS Bao/25 Kg                    621,000
3 SIKA GROUT GP Bao/25 Kg                    214,500
4 SIKA GROUT 212-11 Bao/25 Kg                    255,750
5 TILE GROUT -W Bao/5 Kg                       78,400
Bao 1 Kg                       15,680
6 TILE GROUT -G Bao/5 Kg                       78,400
Bao 1 Kg                       15,680
VỮA RÓT GỐC NHỰA                               –
1 SIKA DUR 42 MP Bộ/12 Kg                    803,520
SỮA CHỮA BÊ TÔNG -TẠI CÔNG TRÌNH                               –
1 SIKA LATEX Th/25 Lít                 1,835,000
Lon/5 Lít                    370,000
2 SIKA LATEX TH Th/25 Lít                 1,160,000
Lon/5 Lít                    235,000
3 INTRALAST Z-HV Bao/18 Kg                 1,701,000
SỮA CHỮA BÊ TÔNG -VỮA TRỘN SÀN                               –
1 SIKA MONOTOP 610 Bao/25 Kg                 1,219,000
2 SIKA MONOTOP 615 HB Bao/25 Kg                 1,219,000
3 SIKA MONOTOP R Bao/25 Kg                 1,219,000
4 SIKA RIFIT 2000 Bao/20 Kg                    462,000
5 SIKA GARD 75 EPPCEM Bộ/24 Kg                 1,399,200
BẢO VỆ BỀ MẶT BÊ TÔNG                               –
1 SIKA GARD 905 W Can/2 Lít                    183,680
GIÁ CHẤT KẾT DÍNH CƯỜNG ĐỘ CAO SIKA                               –
1 SIKA DUR 731 Bộ/2 Kg                    421,120
Bô/1 Kg                    210,560
2 SIKA DUR 732 Bộ/2 Kg                    609,280
Bô/1 Kg                    304,640
3 SIKADUR 752 Bộ/2 Kg                    705,600
Bô/1 Kg                    352,800
CHẤT TRÁM KHE CO DÃN                               –
1 SIKA FEXL CONTRUCTION (J) G Tuýp                    150,080
2 SIKA FEXL  PRO 3W Tuýp                    235,200
3 SIKA SIL G8(APOLLO) Tuýp                               –
4 SIKA PRIMER 3 N Lít                    825,000
5 MUTISEAL 3m *10 cm ( Dạng băng, màu xám) Cuộn/3 Mét                               –
Mét                               –
6 MUTISEAL 7.5  cm*10m  ( Dạng băng, màu xám) Cuộn/10 Mét                    436,800
7 MUTISEAL 10 m *20 cm  ( Dạng băng, màu xám) Cuộn/10 Mét                               –
Mét                               –
GIÁ CHẤT BẢO VỆ THÉP SIKA                               –
1 INERTOL POXITAR F Bộ/10 Kg                 3,118,500
CHỐNG THẤM                               –
1 SIKATOP SEAL 105 Bộ/25 Kg                    594,000
2 SIKATOP SEAL 107 Bộ/25 Kg                    769,500
3 SIKA LITE Lon/5 Lít                    184,800
4 SIKA 102 Bao/2 Kg                    282,240
5 SIKA PLUG CN Bao/1 Kg                       81,760
GIÁ CHỐNG THẤM CHO MÁI SIKA                               –
1 BC BITUMEN COATING Th/20 Lít                 1,638,000
Lít                               –
2 BITUSEAL T130 SG Cuộn/10 Mét                 1,272,000
3 BITUSEAL T140 MG Cuộn/10 Mét                 1,680,000
4 BITUSEAL T140 SG Cuộn/10 Mét                 1,537,000
5 SIKA MEMBRANE (SHELL 3) Th/18 Kg                    853,200
Lon/6 Kg                    396,000
6 SIKA RAINTILE(CHỐNG NỨT TƯỜNG) Th/20 Kg                 1,722,000
Lon/4 Kg                    368,080
CÁC KHE KẾT NỐI                               –
1 SIKA HYDROTILE CJ Cuộn/10 Mét                 1,953,000
2 SIKA WATERBAR 015Y Cuộn/20 Mét                 2,583,000
3 SIKA WATERBAR 020Y Cuộn/20 Mét                 4,179,000
4 SIKA WATERBAR 025Y Cuộn/20 Mét                 5,145,000
5 SIKA WATERBAR 032Y Cuộn/15 Mét                 4,488,750
6 SIKA WATERBAR V15Y Cuộn/20 Mét                 2,562,000
7 SIKA WATERBAR V20Y Cuộn/20 Mét                 2,982,000
8 SIKA WATERBAR V25Y Cuộn/20 Mét                 3,948,000
9 SIKA WATERBAR V32Y Cuộn/20 Mét                 4,830,000
SƠN SÀN VÀ CÁC LỚP PHỦ GỐC NHỰA                               –
1 SIKAFLOOR 161 Bộ/10 Kg                 2,415,000
2 SIKAFLOOR 2530 New RAL 6011/7032/7035 Bộ/10 Kg                 2,310,000
3 SIKAFLOOR 263 RAL 6011/7032/7035 Bộ/10 Kg                 1,995,000
4 SIKAFLOOR 264 RAL6011/7032/7035 Bộ/10 Kg                 1,995,000
5 SIKAFLOOR 81 EPOCEM Bộ/23Kg                 1,219,000
CHẤT PHỦ SÀN GỐC XI MĂNG                               –
1 SIKAFLOOR CHAPDUR GREY Bao/25 Kg                    151,250
2 SIKAFLOOR CHAPDUR GREEN Bao/25 Kg                    321,750

TẢI BẢNG BÁO GIÁ SƠN EPOXY SIKA TẠI ĐÂY.

Mọi chi tiết xin liên hệ Hotline: 0966547939.