Hiển thị 1–12 của 18 kết quả

ISO 9001:2015

  • Chứng nhận ISO  9001:2015 được cấp bởi TUV RheiLand  Taiwan 23/05/2018

TCVN 7239:2014/BXD & QCVN 16:2017/BXD

  • Giấy chứng nhận sản phẩm bột bả tường và gốc xi măng pooc lăng  đạt tiêu chuẩn TCVN 7239:2014 được cấp bởi VINACONTROL ngày 19/07/ 2018
  • Giấy chứng nhận sản phẩm sơn dạng nhũ tương đạt tiêu chuẩn QCVN16:2017/BXD được cấp bởi VINACONTROL ngày 01/01/2018

Chứng nhận chống cháy.